Výsledky: Viem, čím budem a prečo (0. ročník) – 2014

Meno Názov práce Škola Ocenená práca
I. kategória: Materské školy
1. Filip Bovan Hasič MŠ Okulka 21, Vranov nad Topľou
2.

Sandra Čimborová

Lekárka MŠ, Školská 394, Žirany
2. Nikolka Adámeková Baletka MŠ, Haburská 6, Bratislava 821 01
2. Boris Bartoš Herec MŠ Sídlisko Rimava 28/1066, Rimavská Sobota 979 01
3. Daniel Nikolas Dic Vedec a výskumník Súkromná MŠ, Drotárska cesta 48, Bratislava
3. Tímea Kolesárová Ochranárka prírody MŠ, ulica Ernesta Rótha 518/4, Rožňava
3. Alex Mucha Kuchár MŠ pri ZŠ s MŠ Kravany, sv. Alžbety 140, Kravany
II. kategória: Základné školy, prvý stupeň
1. Andrea Urbanová Maliarka ZŠ-Alapiskola, Fiľ. Kováče 274, Fiľakovo PDF
2. Diana Deáková Lekár-misionár ZŠ Komenského 4, Veľký Krtíš, 99001 PDF
2. Emília Pálmaiová Raz budem fotografkou Evanjelické lýceum, Palisády 57, Bratislava, 811 06 PDF
3. Martin Maťašeje S loptou do sveta ZŠ, Športovcov 372/21, Partizánske PDF
3. Laura Poláková Budúca manažérka ZŠ s MŠ Kamenica nad Cirochou PDF
III. kategória: Stredné školy a gymnáziá
1. Nela Gloríková Aplikovaná ornitológia Gymnázium, Kukučínová 4239/1, Poprad, 058 39 PDF
2. Milan Cák IT špecialista SPŠE Karola Adlera 5, Bratislava, 841 02 PDF
2. Daniel Mikula V každej kvapke iná melódia Gymnázium, Dr. C. Daxnera 88, Vranov n/Topľou, 09301 PDF
3. Nina Bučeková Viem, čím budem a prečo Gymnázium Antona Bernoláka, Senec PDF