SÚŤAŽ: Mladý filmový tvorca

3. ročník súťaže

Milé deti, žiaci a študenti!

SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu v spolupráci s Nadáciou Volkswagen Slovakia, Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., projektom Modrá škola a portálom www.skola.sk, organizuje 3. ročník súťaže amatérskej filmovej tvorby „MLADÝ FILMOVÝ TVORCA“.

Súťaž je žánrovo zameraná na krátky animovaný film a zúčastniť sa jej môžu deti a mládež vo veku 6-18 rokov. Mladí amatérski tvorcovia majú možnosť v krátkom animovanom filme v rozsahu 30-90 sekúnd predviesť svoj talent, kreativitu a technickú zdatnosť. Do súťaže sa môžu zapojiť tak jednotlivci, ako aj tímy.

Súťažiť môže každý, kto vyplní elektronickú prihlášku a do 20.10.2017 zašle svoj súťažný príspevok na CD/DVD na adresu:
SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu
FMFI UK Mlynská dolina
842 48 Bratislava

Tematické zameranie súťaže:

  • Voda a ekológia
  • Doprava a bezpečnosť

Natočte krátky animovaný film v rozsahu 30-90 sekúnd na jednu z dvoch súťažných tém. Súťažiť sa bude v troch kategóriách.

Svoje príspevky do súťaže nám zasielajte podľa kategórie, do ktorej patríte:

  • I.kategória – 1. stupeň ZŠ
  • II.kategória – 2. stupeň ZŠ
  • III.kategória – SŠ a gymnáziá

Trvanie súťaže: 11.9.2017 – 20.10.2017

Naši partneri:

Nadácia Volkswagen Slovakia                         LOGO INCHEBA NEW

 

 

BVS-Bratislavská vodárenská spoločnosť             logo_cyan                 Logo_skola_1280x720

 

Animačné štúdio

Môžete si pozrieť ukážku práce v animačnom štúdiu a krátky film, ktorý v ňom bol vytvorený:

V prípade, že si chcete vyskúšať softvér Animačné štúdio, môžete si ho stiahnuť na vyskúšanie zdarma na 7 dní vo verzii pre operačné systémy Windows alebo OS X.

2. ročník súťaže

Vyhlasovanie víťazov a odovzdávanie cien výhercom súťaže „Mladý filmový tvorca“ prebehlo 11. 11. 2016 v bratislavskej Inchebe na veľtrhu Bibliotéky a Pedagogiky

Výsledky a výsledné práce 2. ročníka si môžete pozrieť tu

1. ročník súťaže

Výsledky a výsledné práce si môžete pozrieť tu

Vyhlásenie víťazov a odovzdávanie cien 1. ročníka prebehlo 6.11. 2015  na veľtrhu Bibliotéky a Pedagogiky v bratislavskej Inchebe.

mft1 mft2 mft3 mft4 mft5 mft6 mft7 mft8