SÚŤAŽ: Mladý filmový tvorca

5. ročník súťaže

Výsledky a výsledné práce 5. ročníka si môžete pozrieť tu

Milé deti, žiaci a študenti!

SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu v spolupráci s Nadáciou Volkswagen Slovakia, a portálom www.skola.sk, organizuje 5. ročník súťaže amatérskej filmovej tvorby „MLADÝ FILMOVÝ TVORCA“.

Súťaž je žánrovo zameraná na krátky animovaný film a zúčastniť sa jej môžu deti a mládež vo veku 6-18 rokov. Mladí amatérski tvorcovia majú možnosť v krátkom animovanom filme v rozsahu 30-90 sekúnd predviesť svoj talent, kreativitu a technickú zdatnosť. Do súťaže sa môžu zapojiť tak jednotlivci, ako aj tímy.

Súťažiť môže každý, kto vyplní elektronickú prihlášku a do 20.10.2019 zašle svoj súťažný príspevok na CD/DVD na adresu:

SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu
FMFI UK Mlynská dolina
842 48 Bratislava

Tematické zameranie súťaže:

  • Ako môžem pomáhať druhým?
  • Čo spája Slovensko a Madagaskar?

Natočte krátky animovaný film v rozsahu 30-90 sekúnd na jednu z dvoch súťažných tém. Súťažiť sa bude v troch kategóriách:

  • I.kategória – 1. stupeň ZŠ
  • II.kategória – 2. stupeň ZŠ
  • III.kategória – SŠ a gymnáziá

Trvanie súťaže: 20.9.2019 – 20.10.2019

Naši partneri:

LOGO INCHEBA NEW
MIVASOFT s.r.o.
GAVIS, s.r.o.
Monaster s.r.o.
Škola.sk, s.r.o.

Animačné štúdio

Môžete si pozrieť ukážku práce v animačnom štúdiu a krátky film, ktorý v ňom bol vytvorený:

V prípade, že si chcete vyskúšať softvér Animačné štúdio, môžete si ho stiahnuť na vyskúšanie zdarma na 7 dní vo verzii pre operačné systémy Windows alebo OS X.