Rozvoj regiónov a turizmu

Slovensko má vďaka výhodnej geografickej polohe, dobre vybudovanej infraštruktúre a rozmanitosti krajinného prostredia atraktívne podmienky pre rozvoj rôznorodej ponuky cestovného ruchu. Bratislava ako taká predstavuje dominantné turistické centrum s medzinárodným významom.

rozvoj-regionov-a-turizmuPonuka atrakcií Slovenska nespočíva len v prírodných krásach, poznávaní histórie, kultúrnych tradíciách, či možnostiach športového vyžitia, veľký potenciál má aj rozvoj kongresového turizmu.

SEA– Agentúra pre vzdelanie a vedu podporuje regionálny rozvoj a cestovný ruch propagáciou turizmu v printovej aj elektronickej podobe.

V týchto dňoch sa pozornosť verejnej diskusie výraznejšie obracia k problematike potravinovej bezpečnosti obyvateľov Slovenska, a v tej súvislosti sa diskutuje aj o produkčnej výkonnosti poľnohospodárstva našej krajiny, ktorá v posledných rokoch klesá. Čoraz viac potravín, predávaných v maloobchode sa dováža zo zahraničia. V tomto diškurze zohráva významnú úlohu obava z možného zlyhania európskeho a globálneho potravinového trhu v prípade mimoriadnej či katastrofickej situácie, vyvolanej vojenským konfliktom, alebo prírodnou pohromou, či pandemickou chorobou. To je dôvodom, že sa vo verejnosti otvára aj otázka potravinovej sebestačnosti štátu. Je známe, že Československo v 80-tych rokoch v podmienkach studenej vojny pomerne úspešne zabezpečovalo politickými prostriedkami  potravinovú sebestačnosť, čo majú naši spoluobčania ešte v živej pamäti..

Nezisková organizácia  rozvoja vidieckej turistiky v Modre oslovila  viaceré osobnosti, odborníkov z vedeckej a akademickej sféry, praktických poľnohospodárov, politikov, občianskych aktivistov, ale aj občanov -spotrebiteľov,  aby sa v ankete vyjadrili k týmto otázkam. Zaujímal nás ich názor na možnosti povýšenia výrobnej výkonnosti a konkurencieschopnosti domáceho poľnohospodárstva a potravinárstva, a to aj v súvislosti s možnosťami, ktoré poskytne pripravovaný Program obnovy zameraný na odstraňovanie nepriaznivých ekonomických a sociálnych následkov súčasnej epidémie COVID-19.

Prejsť na otázky a odpovede ankety

Nezisková organizácia rozvoja vidieckej turistiky Modra a Európska komisia v programe PHARE 2000 CBC SR/A uvádzajú dokumentárny film KRAJINA AKO VÍNO