Premeny slovenského vidieka, trendy ďalšieho vývoja v agrorezorte a na vidieku – Kam kráčaš agrokomplex?

Miesto konania: Modra-Harmónia

Termín: 16.-17.05.2017

Pozvánka na seminár

Odborné príspevky

Popularizácia

Fotogaléria