Všetky zážitky z expedície za lemurom Emurom – maskotom projektu Vedomostné ostrovy na Madagaskar nájdete na madagaskar.avv.sk .