V septembri 2023 sme podpísali Dohodu o grante pre program Erazmus+ čím náš projekt malého partnerstva financovaný Európskou úniou nadobudol reálnejšiu podobu. V projekte budeme spolupracovať s dvomi partnermi – z Chorvátska je to „Mali majstor“ a zo Slovinska TCTS – obaja partneri majú skúsenosti s organizovaním školení učiteľov v ich krajinách, preto budú určite prínosom pre projekt. Projekt bude trvať 12 mesiacov, začal v septembri 2023 a skončí v auguste 2024. Cieľom nášho projektu je vyškoliť minimálne 10 učiteľov techniky na ZŠ na Slovensku a v Slovinsku, pod vedením lektorov z Chorvátska. Počas trvania projektu sa učitelia naučia vytvárať zadania pre prácu žiakov ZŠ na malých obrábacích strojoch a to pre všetky skupiny žiakov – chlapcov, dievčatá, znevýhodnených žiakov, žiakov z marginalizovaných skupín, žiakov z Ukrajiny a žiakov so špeciálnymi potrebami. Po ukončení projektu budú môcť byť lektormi v pripravovanej medzinárodnej súťaži. V rámci projektu sa budú na jar 2024 konať vo všetkých troch krajinách národné súťaže „Majstri techniky“, kde si učitelia budú môcť so svojimi žiakmi overiť v praxi všetko, čo sa naučia počas školení. Projekt bude mať vlastnú webovú stránku.

Na fotkách sme zachytili naše prvé on-line stretnutie s partnermi, ktoré sa konalo 4.10.2023.