Aj tento rok sa konal Medzinárodný veľtrh cvičných firiem a to v Bratislave v krásnych priestoroch XY v dňoch 28.- 30.11.2023. Zúčastnilo sa ho 39 žiackych Cvičných firiem – 31 zo Slovenska a 8 zo zahraničia – z Čiech, Rumunska, Rakúska a Bulharska.

Komisia hodnotila cvičné firmy v rovnakých kategóriách ako minulý rok a víťazmi tohto ročníka  sa stali:

  1. miesto: CO&COCOA, s.r.o. – Obchodná akadémia, Vranov nad Topľou
  2. miesto: Vínny Sokol, s.r.o. – Spojená škola, Modrý Kameň
  3. miesto: FillEco, s.r.o. – SOŠ podnikania, Bratislava

Naša agentúra opäť podporila tento veľtrh a pre víťazov poskytla hodnotné ceny.