Náš prvý workshop sa konal 15. a 16. novembra v prekrásnom prostredí Harmónie a zúčastnili sa ho partneri z Chorvátska, Slovinska aj všetci účastníci zo Slovenka. Počas necelých dvoch dní sme sa viac spoznali, odskúšali si, ako bude fungovať naša medzinárodná spolupráca a aj sme sa už všetci niečo naučili. V každej partnerskej krajine chýbajú na trhu práce zamestnanci
s technickými zručnosťami – remeslá postupne ustupujú a preferované sú digitálne zručnosti. Rodičia často považujú technické predmety za doplnkové a tento pohľad odovzdávajú aj deťom a tie potom nevidia potenciál v rozvíjaní kreativity a technických zručností s následným využitím v budúcnosti.

Vo všetkých troch zapojených krajinách sú regióny s vysokou mierou nezamestnanosti , preto posilnenie technických zručností
a kompetencií na základných školách vytvorí priestor pre zvýšenie šance mladých ľudí na zamestnanie. Rovnakú šancu by mali dostať všetci, preto sme si ako vzor pre projekt vybrali Chorvátsko – kde partner zapája do rozbehnutých projektov a aktivít
aj žiačky a deti so špeciálnymi potrebami.

V projekte využívame pri školení učiteľov techniky bezpečné malé obrábacie stroje, lebo tieto sú prienikom v predmete technika medzi všetkými troma krajinami. V každej krajine sa v predmete technika v nejakej miere tieto obrábacie stroje využívajú, učitelia ich poznajú, sú bezpečné aj pre menšie deti, sú vizuálne príťažlivé a ľahko sa s nimi pracuje. A hlavne, prácu s nimi zvládnu všetky deti z cieľovej skupiny projektu. Poďakovanie za podporu patrí spoločnosti The Cool Tool GmbH a spoločnosti Kvant spol. s r.o., ktorej zástupcovia sa zúčastnili nášho workshopu tiež.