SEMINÁR PRE UČITEĽOV – november 2022

SEMINÁR PRE UČITEĽOV – november 2022

Dňa 24. novembra 2022 sme pod hlavičkou SEA organizovali už tretí seminár pre učiteľov v konferenčnej miestnostina Odborárskej 21. Témou semináru boli „Nové trendy vo vyučovaní“. Cieľom podujatia bolo ukázať učiteľom stredných škôl, aké novinky sú na trhu s učebnými...
Medzinárodný Veľtrh Cvičných Firiem 2022

Medzinárodný Veľtrh Cvičných Firiem 2022

Čo je cvičná firma? Podľa definície zo stránky www.siov.sk: Je to voliteľný alebo povinný predmet na strednej škole, ktorý slúži na komplexné osvojenie si zručností, schopností aj odborných vedomostí súvisiacich so založením a vedením reálnej  firmy. Je mostom medzi...
SEMINÁR PRE UČITEĽOV – september 2022

SEMINÁR PRE UČITEĽOV – september 2022

Dňa 22. septembra sme pod hlavičkou SEA organizovali druhý seminár pre učiteľov a slovenských predajcov učebných pomôcok v konferenčnej miestnosti na Odborárskej 21. Témou semináru bolo „Jesenné novinky pre stredné odborné školy“. Pozvanie na seminár prijali...