Čo je cvičná firma? Podľa definície zo stránky www.siov.sk: Je to voliteľný alebo povinný predmet na strednej škole, ktorý slúži na komplexné osvojenie si zručností, schopností aj odborných vedomostí súvisiacich so založením a vedením reálnej  firmy. Je mostom medzi teóriou a praxou, lebo spája teoretické vedomosti z viacerých ekonomických predmetov, približuje žiakov reálnej praxi a pripravuje ich na budúce pôsobenie v zamestnaní alebo podnikaní. Žiaci pracujú s fiktívnym tovarom a fiktívnymi peniazmi, ale s reálnymi účtovnými a daňovými dokladmi.

Na celom svete pôsobí približne 5000 cvičných firiem v 46 štátoch sveta.

Na Slovensku sa tento predmet vyučuje od roku 1992.

Cvičné firmy sa môžu prihlásiť a zúčastniť veľtrhov na národnej aj medzinárodnej úrovni, kde môžu navzájom obchodovať. Na Slovensku sa konal tento rok Medzinárodný veľtrh cvičných firiem v dňoch 18. – 19. októbra v priestoroch Vzdelávacieho strediska Kia Slovakia v Gbeľanoch pri Žiline.

Zúčastnilo sa ho 30 cvičných firiem z toho 25 zo Slovenska a 5 zo zahraničia – z Turecka, Slovinska, Čiech a Španielska

Komisia hodnotila cvičné firmy v týchto kategóriách:

 1. Logo + Slogan
 2. Instagram post
 3. Elektronická prezentácia
 4. Webová stránka s e-shopom
 5. Reklamný šot
 6. Najlepší stánok na veľtrhu
 7. 90“ vo výťahu
 8. Najlepšia cvičná firma

Víťazi tohto ročníka:

 1. miesto: Mydlotopia Zvolen: https://mydlotopia6.webnode.sk/
 2. miesto: Trieska-cf, s.r.o. Poprad: https://trieska-cf-com.webnode.sk/
 3. miesto: Bio Beauty, s.r.o. Vranov nad Topľou: https://biobeauty9.webnode.co.uk/

Naša SEA – agentúra pre vzdelanie a vedu podporila 2 cvičné firmy za kreatívny nápad:

PAYD, s.r.o. Čadca: : https://paydpackyourdreams.business.site

Poffee, s.r.o. Bratislava: https://poffee8.webnode.sk/