Dňa 24. novembra 2022 sme pod hlavičkou SEA organizovali už tretí seminár pre učiteľov v konferenčnej miestnosti
na Odborárskej 21. Témou semináru boli „Nové trendy vo vyučovaní“.

Cieľom podujatia bolo ukázať učiteľom stredných škôl, aké novinky sú na trhu s učebnými pomôckami pre technické školy alebo ako môžu využívať digitálne technológie nielen na hodinách informatiky, ale aj v prírodných vedách. Veľký záujem vzbudila najmä CNC fréza od spoločnosti The Cool Tool a po predstavení senzorov PASCO a možnostiach ich využitia na hodinách fyziky
sa u viacerých nefyzikov vzbudil záujem o tento predmet 🙂