Rozvoj regiónov a turizmu

Slovensko má vďaka výhodnej geografickej polohe, dobre vybudovanej infraštruktúre a rozmanitosti krajinného prostredia atraktívne podmienky pre rozvoj rôznorodej ponuky cestovného ruchu. Bratislava ako taká predstavuje dominantné turistické centrum s medzinárodným významom.

rozvoj-regionov-a-turizmuPonuka atrakcií Slovenska nespočíva len v prírodných krásach, poznávaní histórie, kultúrnych tradíciách, či možnostiach športového vyžitia, veľký potenciál má aj rozvoj kongresového turizmu.

SEA– Agentúra pre vzdelanie a vedu podporuje regionálny rozvoj a cestovný ruch propagáciou turizmu v printovej aj elektronickej podobe.