Náš projekt, ktorého cieľom bolo zapojiť do propagácie, modernizácie a internacionalizácie slovenských klastrov študentov slovenských stredných škôl sa skončil.

Vďaka partnerstvu so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania sa nám podarilo do neho zapojiť 8 Stredných škôl –  z každého regiónu Slovenska jednu. Na každej škole sa vyučoval predmet „Cvičná firmy“. Zapojili sa tieto školy:

  1. Obchodná akadémia D.M.Janotu, Čadca
  2. Obchodná akadémia I.Karvaša, Bratislava
  3. Obchodná akadémia, Košice
  4. Obchodná akadémia, Modrý Kameň
  5. Obchodná akadémia, Nitra
  6. Obchodná akadémia Poprad
  7. Obchodní akadémia M. Hodžu, Trenčín
  8. Obchodná akadémia, Veľký Meder

Počas celého trvania projektu prebiehala intenzívna komunikácia so všetkými tímami, pripravili sme web stránku projektu, propagovali projekt cez FB stránku SEA a projektu. Potvrdilo sa, že dnešní žiaci komunikujú primárne cez sociálne siete, lebo FB stránka projektu získavala veľmi rýchlo sledovateľov, ktorých bolo viac ako 2000.

V pondelok 13.11.2023 bolo na webe projektu spustené hlasovanie o „NAJ“ študentský návrh na zviditeľnenie klastra v ich regióne. Okrem krátkeho videa, sme na stránke uverejnili aj Podnikateľský zámer každého tímu, aby si hlasujúci mohli pozrieť, ako študenti túto tému spracovali. Tieto práce  nájdete na webe: https://klastre.avv.sk/hlasovanie/

Hlasovanie sa ukončilo v pondelok 26.11.2023 a výsledky boli prekvapivé – víťaz „odbehol“ ostatným o viac ako 5.000 bodov.

Všetky tímy sa zúčastnili aj Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem, ktoré sa konalo 29.-30.11.2023 v Bratislave a odprezentovali tu svoje podnikateľské zámery aj propagačné videá.

Bolo príjemné vidieť, že niektorí zástupcovia slovenských klastrov sa týchto prezentácií zúčastnili a dali tým najavo študentom svoju podporu.

Víťazi hlasovania získali hodnotné ceny a špeciálnu cenu získal kolektív žiakov Obchodnej akadémie Modrý Kameň, ktorých propagačné video bolo na vysokej profesionálnej úrovni.

Za realizáciu projektu ďakujeme Nadácii Ministerstva hospodárstva SR, partnerom zo ŠIOV-u a našim kolegom.

  1. Miesto – kolektív OA Trenčín

3. Miesto – kolektív OA Bratislava

2. Miesto – kolektív OA Veľký Meder

4. Cena odbornej poroty – kolektív OA Modrý Kameň