V máji sme boli úspešní a získali sme finančnú podporu z finančných prostriedkov Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na projekt „POŠLIME KLASTRE DO ŠKOLY“. Do projektu je zapojených 8 stredných škôl z celého Slovenska. Úlohou študentov je v rámci predmetu „Cvičná firma“ vytvoriť podnikateľský plán na zviditeľnenie existujúcich klastrov v ich regióne. Alebo navrhnutie vzniku klastra, ktorý v ich regióne chýba. Projekt začal 15.6.2023 a skončí 30.11.2023. Výsledky študentských tímov budú prístupné na web stránke projektu https://klastre.avv.sk od 13.11.2023 do 24.11.2023, kde bude možné hlasovať za príspevok každého študentského tímu.