Projekt Majstri techniky – workshop november 2023

Projekt Majstri techniky – workshop november 2023

Náš prvý workshop sa konal 15. a 16. novembra v prekrásnom prostredí Harmónie a zúčastnili sa ho partneri z Chorvátska, Slovinska aj všetci účastníci zo Slovenka. Počas necelých dvoch dní sme sa viac spoznali, odskúšali si, ako bude fungovať naša medzinárodná...
Projekt POŠLIME KLASTRE DO ŠKOLY – November 2023

Projekt POŠLIME KLASTRE DO ŠKOLY – November 2023

Náš projekt, ktorého cieľom bolo zapojiť do propagácie, modernizácie a internacionalizácie slovenských klastrov študentov slovenských stredných škôl sa skončil. Vďaka partnerstvu so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania sa nám podarilo do neho zapojiť 8 Stredných...
Projekt POŠLIME KLASTRE DO ŠKOLY – máj 2023

Projekt POŠLIME KLASTRE DO ŠKOLY – máj 2023

V máji sme boli úspešní a získali sme finančnú podporu z finančných prostriedkov Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na projekt „POŠLIME KLASTRE DO ŠKOLY“. Do projektu je zapojených 8 stredných škôl z celého Slovenska. Úlohou študentov je v rámci...